Euroopa Liidu RoHS-sertifikaat

lühike sissejuhatus

RoHS on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud kohustuslik standard ja selle täispealkiri on ohtlike ainete direktiiv, mis piirab teatud ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes. Standardit on ametlikult rakendatud alates 1. juulist 2006. Seda kasutatakse peamiselt reguleerida elektri- ja elektroonikatoodete materjali- ja protsessistandardeid, et muuta see inimeste tervisele ja keskkonnakaitsele soodsamaks. Standardi eesmärk on kõrvaldada elektri- ja elektroonikatoodetest plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentne kroom, polübroomitud bifenüülid ja polübroomitud difenüüleetrid.

core_icons8